Verksamhet

Familjedaghemmet Strandskogen

Verksamheten

 

Allmänt

 

Att ha sitt barn i familjedaghem innebär en personlig barnomsorg i en mindre grupp. Vår verksamhet bedrivs utifrån en trygg hemmiljö med inne verksamheter samt mycket utevistelser i närmiljö. Barnens behov och utveckling är individanpassad i samarbete med föräldrarna men vi jobbar också med gruppen som resurs.

 

Vi har roligt tillsammans och vi hörsammar barnens önskemål om innehållet i leken/lärandet. Vi har ett mycket nära samarbete med föräldrar och finns tillgängliga för telefonsamtal alla dagar och kvällar.

 

Utvecklingssamtal och föräldramöten har vi också varje termin – mycket givande för barnens utveckling.

 

Utomhusvistelsen är viktig för barnens välmående och den mindre gruppen kan röra sig mer spontant efter väder, händelser och erbjudanden. Motoriken främjas av också av god rörelse.

 

Samarbete

 

Vi har varje år gemensamma traditioner med andra familjedaghem i vårt område som maskerad, sommarfest, höstfest och idrottsdag på Hässelby Idrottsplats. Dessutom har vi löpande tillsammans med andra familjedaghem, på onsdag eftermiddag, Onsdagsklubb i Hässelby Villastads kyrkas lokaler. Där har vi aktiviteter som ”Mini-röris” (barngymnastik), sång och lek.

 

Vi har också ett utarbetat vikariesystem genom samarbete med andra familjedaghem.

 

Uppföljning av verksamheten

 

Uppföljning av planerad och genomförd verksamhet dokumenteras kontinuerligt i enlighet med riktlinjer för familjedaghem och läroplanen för förskolan.

 

Besöka oss

 

Om ni är intresserade av vår barnomsorg och vill besöka oss för att närmare se vad vi har att erbjuda eller ställa ert barn i kö är ni välkomna att ringa oss på telefon 070-608 00 08 eller maila i första hand Susanne på mail-adress susanne.gjorling@ceol.se.

 

 

 

Copyright 2015 Familjedaghemme Strandskogen