Anmäla köplats

Familjedaghemmet Strandskogen

Anmäla köplats

 

Om ni är intresserade av att direkt ställa ert barn i kö hos oss så gör ni det lättast via Stockholms Stads hemsida https://barnomsorg.stockholm.se.

 

Där loggar ni in med exempelvis mobilt bank-id och skapar en profil som gäller ert barn. För att sedan ansöka om köplats hos oss söker ni på vår adress: Blomodlarvägen 55A inom stadsdelen Hässelby-Vällingby.

Copyright 2015 Familjedaghemme Strandskogen